Výpočet spotřeb
materiálů

Výpočet z projektové dokumentace na cihly, překlady, stropy a komínový systém. Pro stropy pouze orientačně bez návrhu kladečského plánu. O návrhu kladečského plánu stropu se více dozvíte v sekci služeb "NÁVRH KLADEČSKÉHO PLÁNU STROPU".

 

CO JE K TOMU POTŘEBA:

 • půdorysy jednotlivých podlaží – pro umístění nosných a nenosných stěn (dostatečně okótované stavební otvory),
 • řez objektem – výška zdiva, řešení překladů případně ŽB věnců, řešení první řady obvodového zdiva,
 • Má rekuperační jednotku, tedy mechanické větrací zařízení s vysoce účinným zpětným získáváním tepla.
 • půdorys krovu – k výpočtu stropu pro upřesnění zatížení,
 • pohledy,
 • upřesnění výběru cihelného materiálu,
 • telefonní kontakt na investora stavby.

Cena

 • zdarma

 

POPTÁVKY ZASÍLEJTE:

 • elekronický formulář
 • poštou na adresu HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko
 • pro více dotazů volejte 800 212 213