Pasivní dům

Roční měrná potřeba tepla na vytápění:

do 15 kWh/(m2a)

U pasivních domů se ročně protopí maximálně 15 kWh/(m2a). Pasivní domy poskytují ještě vyšší standard energetické účinnosti než nízkoenergetické domy a mají tak minimální dopad na životní prostředí. Obvykle se úplně obejdou bez tradičního systému vytápění a klimatizace. Proti běžným stavbám tak pasivní domy uspoří 70-90 % energie.

 

PRINCIPY PASIVNÍHO DOMU

  • Nemá klasickou otopnou soustavu, vytápí ho slunce a zpětně získané vnitřní teplo.
  • Hlavní fasáda je orientovaná k jihu, aby získala co nejvíc energie ze slunečního záření.
  • Má rekuperační jednotku, tedy mechanické větrací zařízení s vysoce účinným zpětným získáváním tepla.
  • Vykazuje vynikající tepelněizolační parametry všech obálkových konstrukcí (obvodové stěny, okna, podlahy a stropy). Požadovaný součinitel prostupu teplaU obvodové konstrukce do 0,14 W/(m2K).
  • Je vzduchotěsný a obvodovým pláštěm neuniká téměř žádné teplo.
  • Okna mají trojité tepelněizolační zasklení s plynovou výplní mezi skly.

 

HELUZ TRIUMF

 

Pro zařazení budovy do kategorie pasivního domu je nutné vyhodnocení dle TNI 73 0329 (pro rodinné domy) a TNI 73 0330 (pro bytové domy).

Referenční stavby